Invitation til stiftende generalforsamling

af Kasper Hartwich, 2. oktober 2023 17:21

Laravel Live Denmark 2024

Vi vil gerne invitere jer til den Stiftende Generalforsamling af foreningen Laravel Danmark.

Dette vil ske på Torsdag d 5. Okt 2023 kl. 20 via en videokonference. For at deltage skal man besøge kanalen #laraveldenmarkvores Slack server, hvor linket til videokaldet vil blive delt.

Dagsorden

  1. Velkommen
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Redegørelse for stiftelsen af foreningen
  4. Vedtagelse af vedtægter
  5. Valg til bestyrelse og suppleantposten
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt