Stiftende generalforsamling

af Kasper Hartwich, 5. oktober 2023 21:55

Laravel Live Denmark 2024 Referat af den stiftende generalforsamling afholdt d. 5. oktober 2023.

 1. Velkommen
 2. Kasper Hartwich byder velkommen.
 3. Valg af dirigent og referent
 4. Kasper Hartwich blev valgt som dirigent og Torben Evald Hansen blev valgt som referent.
 5. Redegørelse for stiftelsen af foreningen
 6. Kasper Hartwich fortæller om behovet for at stifte en forening, som beskrevet i vedtægterne.
 7. Vedtagelse af vedtægter
 8. Vedtægterne blev præsenteret og vedtaget.
 9. Valg til bestyrelse og suppleantposten
  • Formand
  • Kasper Hartwich blev valgt for 2 år.
  • Næstformand
  • Kristian Just blev valgt for 1 år.
  • Kasserer
  • Torben Evald Hansen blev valgt for 1 år.
  • Bestyrelsesmedlem
  • Mathias Hansen blev valgt for 2 år.
  • Bestyrelsesmedlem
  • Christoffer Hauthorn blev valgt for 1 år.
  • Suppleant
  • Philip Sørensen blev valgt for 1 år.
  • Revisor
  • Lars Schou blev valgt.
  • Revisorsuppleant
  • Jens Just Iversen blev valgt for 1 år.
 10. Fastsættelse af kontingent
 11. Kontingentet er fastsat til kr. 100,- pr. år.
 12. Eventuelt
 13. Der blev snakket løst om det videre forløb og konferencen.